Po raz kolejny przeorali Pola

14 czerwca 2023 admin 0

Podczas ostatniej sesji rady miasta, która odbyła się 28 maja radni bez żadnych uwag, czy dyskusji zatwierdzili nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część Pól Czerwonkowskich. […]

ZABUDUJĄ POLA BLOKAMI

2 grudnia 2021 admin 0

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni dokonali zmian w obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa. Zmiana dotyczy zagospodarowania działki o powierzchni 3,5 hektara, na której ma […]

POLA CZERWONKOWSKIE ZMIENIAJĄ SWOJE OBLICZE

17 września 2021 admin 0

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania Pól Czerwonkowskich. Ma to związek ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego tego terenu Sochaczewa. Dokument, który zostanie przedstawiony mieszkańcom do […]

Kościół kupił działkę od miasta

17 lutego 2021 admin 0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Sochaczewa poinformował radnych, że doszło do sfinalizowania sprzedaży   parafii pw. św. Warzyńca w Sochaczewie miejskiej działki na Polach […]

MOŻNA BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ

17 grudnia 2020 admin 0

Nie potrzeba zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego ani nowego planu zagospodarowania Pól Czerwonkowskich, aby mógł na nich powstać nowy kościół oraz szkoła katolicka. A to oznacza, […]

AWANTURA O SPRZEDAŻ DZIAŁKI  

2 grudnia 2020 admin 0

Głosami 11 radnych przy 8 sprzeciwiających się, Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż Diecezji Łowickiej półtorahektarowej działki na Polach Czerwonkowskich. Podczas procedowania uchwały doszło do ostrej […]