Regulamin

Regulamin korzystania z portalu expressochaczewski.pl
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionego serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Portal dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

Regulamin dotyczący komentarzy w portalu expressochaczewski.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Komentarze mogą być usunięte, jeżeli:

zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);

propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);

obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);

obarczają niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

łamią prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

zawierają linki do prywatnych stron www;

zawierają dane osobowe , teleadresowe lub adresy mailowe;

są reklamami;

Redakcja zastrzega prawo do zmian w regulaminie