Kontakt

Adres Redakcji
i biura reklamy:
96-500 Sochaczew
ul. Żeromskiego 29 G
Tel/Fax: (46) 862 15 82
Tel: (46) 862 43 96
e-mail: redakcja@exmedia.pl

Redaguje:  Jerzy Szostak (redaktor naczelny)
Reklama: Viola Kamińska, Krzysztof Owczarczyk
Administracja: Aldona Błaszczyk – Błaszczyk
Dział graficzny: Radosław Szostak

Dział informacji: Janusz Szostak, Wanda Dragan (Iłów), Marcin Odolczyk (Teresin), Bogumiła Nowak

Dział sportowy: Tomasz Ertman, Marcin Odolczyk

Współpracują: Tomasz Połeć, Hanna Stolarska-Kasztelan, Adam Polkowski (rysownik)

Zamówienia na prenumeratę przyjmuje:
RUCH S.A. Oddział w Łodzi
ul Pomorska 75
Tel. (42) 633 76 37