RADNI KLEPNĘLI  BUDŻET

fot. J. Szostak

Na ostatniej tegorocznej sesji rady miasta, która odbyła się 16 grudnia, radni uchwalili budżet Sochaczewa na 2023 rok. Dochody samorządu oszacowano na 183,6 miliony złotych, z czego na zaplanowane w przyszłym roku inwestycje przeznaczono 22,3 milionów złotych.

Za nami ostatnia i jedna z najważniejszych w tym roku sesji rady miejskiej. Podczas jej trwania radni przyjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Sochaczewa. Przyjęcie dokumentu jest obowiązkowe dla każdego samorządu i jednocześnie pozwala im starać się o środki zewnętrzne potrzebne na realizację inwestycji. W przypadku Sochaczewa za takie   obszary uznano Chodaków oraz centrum miasta.

Uchwalili budżet

Rada zdecydowała również o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa. Chodzi o fragment miasta pomiędzy terenem, po którym ma biec trasa Północ-Południe a ulicą Polną, Warszawską i torami kolejki wąskotorowej.

Radni dokonali także zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. W tym przypadku chodzi o rozliczenia finansowe związane między innymi z inwestycjami, które są realizowane w trybie dwuletnim i zostaną zakończone w przyszłym roku.

Podczas sesji ustalono również stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok. Radni zdecydowali także o emisji kolejnych obligacji.

Jednak najważniejszą częścią sesji było przyjęcie uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Sochaczewa na 2023 rok i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. W przypadku tego ostatniego dochody miejskiego samorządu zostały oszacowane na 183,6 miliony złotych.

Podobnie jak i w poprzednich latach, po stronie wydatków największą kwotę, aż 70 mln zł, ratusz odłożył na utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym 15 mln zł na dotacje dla prywatnych placówek edukacyjnych. Z kolei różnego rodzaju świadczenia rodzinne i pomoc społeczna pochłoną łącznie 31 mln zł, a gospodarka odpadami i ochrona środowiska 19,4 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano także środki w wysokości 22,3 mln zł na zaplanowane inwestycji.

Boom trwa

Największym przyszłorocznym projektem będzie remont dróg osiedlowych za niespotykaną dotychczas kwotę ponad 12 mln złotych. Dwuletni program obejmie wszystkie dzielnice, a docelowo w latach 2023-2024 w jego ramach zostaną przebudowane 33 ulice. Dodajmy, że inwestycja praktycznie w całości będzie realizowana z dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W przyszłym roku miasto na ten cel otrzyma 10,9 mln zł, a wkład własny wyniesie zaledwie 1,2 mln zł. Z kolei 5 900 000 zł przeznaczono na budowę Strefy Aktywności, czyli realizację III etapu zagospodarowania terenów nad Bzurą. W tym przypadku wkład miasta to 900 tys. zł, a środki zewnętrzne – 5 mln zł. Trzecią największą inwestycją, na którą przeznaczono 2 350 300 zł, będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta. W tym środki własne miasta to 200 tys. zł a środki zewnętrzne – 2,15 mln zł.

Oprócz tego miasto w ubiegłym roku przeznaczy m.in.:   448 113 zł na budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę – opracowanie dokumentacji projektowej – dotacja dla powiatu, 300 tys. zł – modernizacja pasa drogowego dróg miejskich, 230 tys. zł – doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej, 110 tys. zł – dokumentacja przebudowy Al. 600-lecia – pomoc dla MZDW, 100 tys. zł – doświetlenie przejść dla pieszych ora z 100 tys. zł na wykup gruntów pod drogi gminne.

Jerzy Szostak

fot. Jerzy Szostak

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*