Warning: vsprintf(): Too few arguments in /home/klient.dhosting.pl/reporter34/expressochaczewski.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1390

Warning: mysqli_query(): Empty query in /home/klient.dhosting.pl/reporter34/expressochaczewski.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2024

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/reporter34/expressochaczewski.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php:1390) in /home/klient.dhosting.pl/reporter34/expressochaczewski.pl/public_html/wp-content/plugins/wpfront-notification-bar/classes/class-wpfront-notification-bar.php on line 63
W TROSCE O MIASTO – Express Sochaczewski

W TROSCE O MIASTO

fot. archiwum

W wtorek, 29 listopada, odbyła się XXXIII sesja miasta. W jej trakcie dokonano zmian w tegorocznym budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej, powołano opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, wysłuchano informacji na temat realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym.

Sesja rozpoczęła się od wspomnienia byłych radnych. Minutą ciszy uczczono pamięć o Jerzym Zawadzkim, sprawującym mandat w latach 1994-1998 oraz Irenie Kocimskiej, radnej miasta w latach 1998-2002.

Sprzeciw w sprawie kolei

Chwilę później jednogłośnie przyjęto stanowisko w sprawie pomysłów, jakie kreślą planiści zajmujący się przebiegiem kolei dużych prędkości mających połączyć Centralny Port Komunikacyjny z Płockiem. Na trasie kolei leży Sochaczew, a prezentowane dotychczas pomysły na poprowadzenie kolei przez Chodaków i Boryszew (druga linia) budzą uzasadnione emocje. W konsultacjach społecznych z CPK, zorganizowanych w hotelu Chopin, wzięło udział ok. 200 osób. Wyraźnie swój sprzeciw wobec planów wyraził wówczas burmistrz Piotr Osiecki, a teraz jasne stanowisko zajęli radni. W swym stanowisku zaznaczyli, że budowa portu lotniczego oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej i drogowej przyczyni się do rozwoju ziemi sochaczewskiej, ale zauważają też zagrożenia, które się z tym wiążą – każdy z pokazanych wariantów ingeruje w społeczną, gospodarczą i kulturową tkankę Sochaczewa, nie uwzględnia obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, oznacza wysiedlenia w rejonie wielu ulic, odszkodowania, ogromne koszty dla budżetu państwa. Rada podkreśla, że nie godzi się na podział miasta na trzy części, a do tego sprowadzałoby się wdrożenie dotychczas prezentowanych planów i „wyraża sprzeciw wobec przebiegu wariantów trasy linii kolejowych”.

Prawie 6 mln z PIT

W finansowej części sesji do budżetu wprowadzono dodatkowe 5 948 000 zł. O zwiększeniu kwoty udziału naszego miasta w podatku PIT o prawie 6 mln poinformowało Ministerstwo Finansów. O ponad milion złotych zwiększono budżet oświaty. Dodatkowe pieniądze przeznaczono m.in. na zakup energii, doposażenie nowej sali gimnastycznej w SP nr 2, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach. 200 tys. przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, w tym refundację kosztów za darmowe przejazdy autobusami ZKM, jakie wprowadzono od lipca br. Zmiany budżetowe poparli jedynie radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Sylwester Kaczmarek, Arkadiusz Karaś, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Renata Sokołowska, Edward Stasiak, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Aktualizacja listy inwestycji

Przedłużające się procedury uzgodnień i uzyskiwania licznych opinii sprawiły, że nie w tym, lecz w przyszłym roku ratusz otrzyma od projektantów projekty przebudowy alei 600-lecia (od Staszica do torów wąskotorówki), ul. 15 Sierpnia (od Kościńskiego do granic miasta), ul. Rozlazłowskiej i rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina. Rozliczenie tych zadań przeniesiono na przyszły rok. Podobnie na przyszły rok przeniesiono 448 tys. zł, jakie miasto ma dołożyć do projektu budowy nowego mostu na Bzurze. Nad inwestycją czuwa jej lider, starostwo powiatowe, a miasto i gmina Sochaczew są jej partnerami i współfinansują koszty wykonania dokumentacji. Ze 150 do 230 tys. zł zwiększono planowane wydatki na doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej i przesunięto to zadanie na 2023 rok. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poparli radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Przeciw zagłosowali radni z klubów Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy, a Jacek Krzemiński z PO wstrzymał się od głosu.

Porządkowanie Podzamcza

Rada jednogłośnie zdecydowała, że miasto stanie się właścicielem większości udziałów w jednej z dwóch nieruchomości przy ul. Podzamcze. Przypomnijmy, że w marcu 2021 roku burmistrz zaproponował, by samorząd zajął się uporządkowaniem ostatniego fragmentu terenów nad Bzurą, tj. odkupił od właścicieli dwa parterowe domy stojące u podnóża zamku, zburzył je, otworzył w ten sposób widok na rzekę, a wolny teren przeznaczył np. na parking. Negocjując z właścicielami warunki finansowe, miasto najpierw stało się właścicielem 1/4, a teraz będzie władało ¾ jednej ze wspomnianych nieruchomości. Udziały zamieni na kawalerkę przy ul. Senatorskiej. Odbędzie się to na zasadzie ekwiwalentności, to znaczy rzeczoznawca oszacuje rynkową wartość lokalu i udziału w gruncie, a jeśli okaże się, że mieszkanie jest więcej warte od udziałów w nieruchomości przy ulicy Podzamcze, nowy właściciel zapłaci miastu różnicę w cenie. Ma to być kwota ok. 50 tys. zł. Podobnie jednogłośnie rada wyraziła zgodę na sprzedaż kawalerki o powierzchni 18,6 m2, znajdującej się w kamienicy przy ul. Staszica 50. Lokal będzie zbyty w drodze otwartego przetargu.

Z 28 zł do 32.50 zł podniesiono koszt godziny usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez Centrum Usług Społecznych. Osoby chore, leżące, mające problemy z wyjściem z domu, mogą korzystać ze wsparcia opiekunek. W zależności od dochodu podopiecznego, centrum może go zwolnić z opłat albo naliczyć częściową odpłatność za tego typu usługi. Ustalona przez radę nowa stawka na 2023 rok stanowi podstawę do rozliczeń na linii CUS – podopieczny. 

Nowa Strategia  

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2024-2030. Specjalną uchwałą określono tryb i harmonogram prac nad tym dokumentem. Jak mówił podczas sesji wiceburmistrz Marek Fergiński, założenia przyjęte w obecnie obowiązującej strategii zrealizowano w około dziewięćdziesięciu procentach, miasto intensywnie przygotowuje się do sięgania po dotacje z nowej perspektywy unijnej, dlatego należy na nowo określić kierunku rozwoju Sochaczewa w perspektywie sięgającej 2030 roku.

Rada przyjęła Roczny Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi wskazujący cele, zasady, formy i sposoby finansowania działań podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje, UKS-y i kluby sportowe wspólnie z samorządem. Przyszłoroczne wydatki ratusza na współpracę z NGO określono na maksymalnie milion złotych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, bez żadnych uwag.

Prawie 84 grosze – to nowa stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu ustalona do rozliczeń miasta z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą je do placówek oświatowych.

W wyniku zmiany Karty Nauczyciela z dotychczasowych czterech stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) zostały tylko dwa – mianowany i dyplomowany. W związku z tym nauczycielom zaczynającym przygotowanie do zawodu, dyrektor placówki przydziela mentora. Rada miasta ustaliła wysokość dodatku dla nauczycieli pełniących takie funkcje. 

UM Sochaczew/opr. Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*