OSTRZEGAJĄ PRZED CZADEM

Fot. Pixabay

W ostatnich tygodniach rozpoczęła się kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod honorowym patronatem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Związku Rzemiosła Polskiego. Jest to kontynuacja poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Czad nadal jest zagrożeniem, gdyż jest gazem bezwonnym, a jego wysokie stężenie zabija błyskawicznie. Główną przyczyną pojawienia się tego gazu są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania, lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej. Stąd też przypominamy, jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów i jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne, by odbywało się to zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, unikając złej wentylacji oraz zaczadzenia – mówi Wiesław Zabawa, prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Zadbać trzeba o instalacje

Edukacja społeczna, jak dodaje, prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji i zajęć, w których biorą udział mistrzowie kominiarscy z cechu oraz organizacje kominiarskie. Rozporządzenie MSWiA o ochronie przeciwpożarowej nakazuje w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Brak tych działań jest przyczyną palenia się sadzy oraz wypadków zaczadzeń. W zakładach gastronomicznych i zbiorowego żywienia przynajmniej raz w miesiącu wymagane jest sprawdzenie i usuwanie zanieczyszczeń. Tam, gdzie stosowane jest paliwo stałe, trzeba to robić raz na trzy miesiące. W przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym wystarczy raz na pół roku, a przynajmniej raz w roku sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych. Kominiarze przypominają, że takich przewodów nie można pod żadnym pozorem zasłaniać.

Również w prawie budowlanym właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków to właściciel, zarządca lub użytkownik budynku musi w czasie lub bezpośrednio po kontroli, usunąć wszelkie wady, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz zagrozić bezpieczeństwu mienia lub środowiska.

Trzeba przy tym pamiętać, że takie zalecenia bądź zakazy nie są przymusem z sufitu, ale są w interesie użytkownika lub właściciela domu właśnie z tego powodu, że czad jest gazem, którego wpływ niemal zawsze prowadzi do śmierci.

Dobry system i czujka

Kolejnym elementem kampanii antyczadowej jest uświadomienie społeczeństwu, że prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia. Z kolei brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, to podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody. W realizacji kampanii cech kominiarzy propaguje też kampanie „Zaproś Kominiarza”, organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy, czy „Ochrona środowiska wybór naszych czasów”, organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, organizowaną przez Państwową Straż Pożarną. Ci ostatni zalecają montowanie tych czujek ostrzegawczych, sygnalizujących pojawienie się w powietrzu niebezpiecznych dla zdrowia i życia gazów.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności, czy osoba posiada dyplom potwierdzający jej kwalifikacje czeladnicze lub mistrzowskie. Jeżeli zajdzie potrzeba, służymy też pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków – dodaje Wiesław Zabawa.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 roku w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Tymczasem przed sezonem zimowym warto sprawdzić w naszych prywatnych domach czy przewody kominowe i paleniska są sprawne. W spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach w Sochaczewie oraz na terenie powiatu firmy kominiarskie dokonywały okresowego przeglądu w czasie sezonu letniego.

Bogumiła Nowak

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*