MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK

fot.pixabay

W połowie tego miesiąca, a dokładnie 12 sierpnia, weszła w życie ustawa o dopłatach do węgla. Wnioski o dofinansowanie gospodarstw domowych w tym zakresie przyjmowane są od 17 sierpnia przez samorządy poszczególnych gmin. Pierwszego dnia w sochaczewskim ratuszu złożono ich ponad sto.

Ustawa zakłada, że dodatek węglowy otrzymają gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, o ile używane paliwo w co najmniej 85 procentach stanowi węgiel kamienny. Wnioski o dopłaty można składać do 30 listopada.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, mieszczącym się na parterze naszego urzędu. Jeśli ktoś nie chce wybierać się do urzędu, może złożyć wniosek drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP. Można też pobrać wniosek ze strony Sochaczew.pl, wypełnić go w domu i dostarczyć do BOK – informuje Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM.

Wypełnienie druku zajmuje kilka minut, pod warunkiem, że ma się pod ręką numer konta bankowego, na które urząd ma przesłać pieniądze, oraz numery PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Jeden dodatek na gospodarstwo

Samorządy na wypłatę świadczenia mają 30 dni. Weryfikacja przez urząd danych złożonych we wniosku jest konieczna z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jedną osobę mieszkającą pod tym samym adresem, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. Urząd Miejski nie będzie wydawał decyzji o przyznaniu dodatku, podobnie jak miało to miejsce w przypadku świadczeń 500 Plus i 300 Plus. Osoba ubiegająca się o dodatek, jeśli we wniosku poda adres poczty elektronicznej, otrzyma jedynie powiadomienie mailowe o jego pozytywny rozpatrzeniu.

Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe we wspólnotach mieszkaniowych, wnioski o dodatek składają indywidualnie mieszkańcy a nie zarząd wspólnoty. W przypadku rodzin mieszkających w blokach lub kamienicach ogrzewanych węglem, do wniosku należy dołączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku, że korzysta z węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 procent węgla kamiennego – dodaje Joanna Kamińska.

Konieczne zgłoszenie do CEEB

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 3000 zł. Kwota jest zwolniona od podatku oraz możliwości zajęcia w drodze egzekucji. Dodatek przysługuje jedynie osobom, które zgłosiły swoje źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Był na to czas do końca czerwca, ale elektroniczny system składania deklaracji na stronie gunb.gov.pl nadal działa i bez trudu można wypełnić ten obowiązek.

Wzory deklaracji są też dostępne w naszym Biurze Obsługi Klienta, więc jeśli ktoś zapomniał o deklaracji do CEEB, zachęcam, by zrobić to jak najszybciej. Wystarczy wypełnić formularz i zostawić w BOK, a my wprowadzimy deklarację do systemu – zachęca z kolei Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w UM.

Gaz i olej też z dodatkiem?

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu ustawy o wsparciu dla ciepłownictwa i dodatków dla gospodarstw domowych. Na jej podstawie rodziny ogrzewający swoje domy paliwami innymi niż węgiel też mają otrzymać jednorazowe dodatki. Na 3000 zł mogą liczyć gospodarstwa domowe, gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, 2000 zł mają otrzymać rodziny korzystające z kotłów olejowych, 1000 zł gdy ogrzewają się drewnem spalanym w kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni albo piecu kaflowym, a 500 zł rodziny korzystające z gazu LPG. I tu też warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

UM Sochaczew(daw)

Fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*