BAŻANTY NA WOLNOŚCI

Główny cel akcji to odbudowanie populacji czyli restytucja bażantów. Po raz kolejny teresińskie Koło Łowieckie „Grunwald”, działające przy Komendzie Głównej Policji, dokonało reintrodukcji tego gatunku ptaków. Po wzmocnieniu grupy hodowlanej i zwiększeniu jej stanu liczebnego zwierzęta wypuszczono na wolność.

Koło Łowieckie „Grunwald” działa w obwodach łowieckich obejmujących swym zasięgiem styk trzech gmin: Teresin, Baranów i Kampinos. Jego członkowie zakupione wcześniej bażanty wypuszczają na wolność już od kilku lat.

Dwieście wolnych ptaków

Jak wyjaśnia Tomasz Brzeski, koordynator i pomysłodawca przedsięwzięcia, akcja realizowana od kilku lat pokazuje, że na naszym terenie odnotowuje się corocznie wzrost liczby bażantów w łowisku.

Corocznie wypuszczamy po kilkaset ptaków. Opieka nad nimi, po wypuszczeniu na wolność, polega przede wszystkim na przystosowania terenu, urządzeniu miejsc wykładania karmy, a także regularnego jej dostarczania, co około dwa tygodnie, tak, aby bażanty mogły wzmocnić się przed okresem lęgowym. Takie miejsca pozostają pod szczególną troską myśliwych, co pozwala ptakom przeżyć podczas trudnego okresu aklimatyzacji – dodaje Brzeski.

Podczas lipcowej reintrodukcji wypuszczono dwieście bażantów, kolejne dwieście sztuk zasiedli populację po wakacjach.

Na ratunek bażantom

Co ciekawe, w ubiegłym roku Tomasz Brzeski podczas Walnego Zebrania członków Koła „Grunwald” zgłosił do realizacji projekt pod nazwą „Fundusz Rozwoju Bażanta”.

Polega on na uzupełnieniu i zwiększeniu populacji bażanta tam, gdzie w ostatnich latach nastąpiło jego silne wyniszczenie. Ma to związek zarówno z aktywnością drapieżników na przykład lisów, ale też z działalnością człowieka – rolnictwo, przemysł. Wszystkie te działania finansowane są ze środków własnych Koła Łowieckiego „Grunwald” – informuje, dziękując przy okazji członkom koła – Markowi Misiakowi oraz Grzegorzowi Gmurkowi za aktywną pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Warto też przypomnieć, że przedstawiciele Koła bardzo często współpracują ze szkołami. Dowodem może być choćby fakt, iż wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie niejednokrotnie dokonywali introdukcji bażantów, ale również dokarmiali zimą leśną zwierzynę. Edukują też dzieci i młodzież, jeśli chodzi o ekologię i sposób zachowywania się podczas wędrówek po lasach.

Marcin Odolczyk

Fot. pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*