Ocenili nasze szkoły

Znane są już wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ranking prezentuje najlepsze licea i technika w Polsce. Wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również placówki z naszego powiatu.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W przypadku oceny liceów za kryterium przyjęto: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 procent), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 procent) oraz sukcesy w olimpiadach (25 procent). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Natomiast w przypadku Rankingu Techników brano pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 procent), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 procent), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 procent) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 procent).

Najlepszym liceum w Polsce w ubiegłym roku okazało Uniwersyteckie LO w Toruniu przed XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i IV LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W Rankingu Techników liderem okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie, które wyprzedziło Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu i krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Jak na tym tle wypadły licea i technika z terenu powiatu sochaczewskiego? Najlepszą szkołą średnią na terenie naszego powiatu okazało się PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, które zajęło 27 pozycję na Mazowszu i 82 w kraju. Dobrze wypadło również Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie – 55 pozycja na Mazowszu i 218 w Polsce.

O sukcesie może mówić również Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. To według rankingu perspektywy uplasowało się na 22 pozycji na Mazowszu i na 149 miejscu w kraju. Z kolei Technikum w Zespole Szkół CKP w Sochaczewie, które zajęło 84 miejsce, spośród tego typu szkół z naszego województwa.

Warto także zaznaczyć, że wynik, jaki osiągnęła szkoła, podnosi również jej prestiż, ale przede wszystkim powinien być ważnym kryterium i wskazówką dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ich rodziców, którzy w 2020 roku stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

opr.: jur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*