INWESTYCJE W MŁODE POKOLENIE

Utrzymanie miejskich placówek oświatowych to najważniejsza pozycja w budżecie Sochaczewa. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 53 miliony złotych. Środki te przeznaczone są na zapewnienie opieki i nauki dla 3689 dzieci.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z informacją o stanie miejskiej oświaty w ubiegłym roku szkolnym. Okazuje się, że z roku na rok ulega on poprawie. Widać to szczególnie na przykładzie przedszkoli. W tym przypadku działania podjęte przez poprzednie oraz obecne władze miasta doprowadziły do tego, że wszystkie maluchy z terenu miasta, które chcą iść do przedszkola lub objęte są obowiązkiem wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsca.

Miejsce dla malucha

Jak poinformował podczas sesji Marek Fergiński, zastępca burmistrza Sochaczewa, odpowiedzialny m.in. za sprawy oświaty, w zerówkach i przedszkolach samorząd przygotował 970 miejsc, a w ubiegłym roku szkolnym do 40 oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 915 dzieci, czyli średnio w grupie było niespełna 23 dzieci.

– Od lat ofertę edukacyjną miasta uzupełniają placówki prywatne, które przygotowały 938 miejsc, co łącznie daje 1908 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a to oznacza, że wszystkie maluchy z terenu miasta mają zapewnione miejsca w przedszkolach – mówił Marek Fergiński. Patrząc na liczbę urodzeń dzieci na terenie Sochaczewa, można również wywnioskować, że do przedszkoli prowadzonych przez miejski samorząd trafiają nie tylko dzieci z terenu miasta, bo tych rodzi się coraz mniej: 2012 – 363, 2013 – 327, 2014 – 338, 2015-381, 2016 -364, 2017 – 390 a w 2018 – 350.

Należy również wspomnieć o tym, że w Sochaczewie działa dziesięć przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny. I choć nie są one prowadzone przez miasto, to okazuje się, że to właśnie miasto w dużej części odpowiada za ich utrzymanie, poprzez ich dotowanie zarówno ze środków, jakie miasto otrzymuje z funduszy rządowych, jak i że środków własnych. W ubiegłym roku była to kwota wynosząca ponad 7 milionów złotych.

Radosna szkoła

Oprócz przedszkoli miasto ma także pod swoją kontrolą sześć szkół podstawowych, w których w ubiegłym roku w związku z reformą oświaty funkcjonowały jeszcze dodatkowo oddziały gimnazjalne. Jak wynika z informacji przekazanych przez Marka Fergińskiego, do 128 klas w miejskich podstawówkach uczęszczało łącznie 2744 uczniów, a do 12 klas gimnazjalnych 298 uczniów. Należy również dodać, że tą ofertę edukacyjną uzupełniają cztery niepubliczne szkoły podstawowe, które otrzymały w ubiegłym roku z budżetu miasta prawie 2,5 miliona złotych w formie dotacji oświatowych.

Utrzymanie szkół to nie tylko wydatki na ich bieżące funkcjonowanie. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy zewnętrznych w szkołach podstawowych przeprowadzono kilka tysięcy godzin zajęć językowych, komputerowych, ciekawych eksperymentów, wyjazdów edukacyjnych. Ponad tysiąc uczniów wyrównywało braki edukacyjne oraz rozwijało swoje zdolności i zainteresowania.

– Szkoły otrzymały również wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz sprzęt komputerowy; tablice interaktywne, projektory multimedialne, serwery, drukarki, mikroskop z kamerą, aparaty fotograficzne, laptopy. Łączna wartość wdrożonego projektu to 1,7 miliona, przy czym dotacja unijna pokryła aż 80 procent kosztów. W tym roku unijnym projektem objęto także Szkołę Podstawową numer 3 – podkreślił podczas sesji Marek Fergiński. Jak dodaje, w ubiegłym roku szkolnym w niemal wszystkich prowadzonych przez miasto placówkach przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, korytarzy, stołówek, a łącznie na wspomniane prace wydzielono w budżecie ponad pół miliona złotych. Wykonano m.in. remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, rozpoczęto projektowanie generalnego remontu małej sali gimnastycznej przy SP nr 1. W przedszkolu nr 1 przeprowadzono remont schodów i zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych, w przedszkolu nr 3 uruchomiono monitoring, w boryszewskiej „Czwórce” wykonano remont dachu, a w podstawówkach nr 3 i 6 do wszystkich sal doprowadzono sieć internetową.

Przy okazji warto dodać, że w przyszłym roku powinna się rozpocząć budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Jerzy Szostak

fot.UM

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*