BUDŻET NA DUŻY PLUS

Na sesji rady gminy Sochaczew w środę 3 sierpnia radni uchwalili korekty w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020. Zmiany wynikają z tego, że gmina zyskała prawie 1745 tys. złotych. W sumie dochód gminy Sochaczew w tym roku to 41 764 732 złote. Tegoroczna nadwyżka budżetowa wyniesie według planów około 88 tys. złotych.

Dodatkowy zysk wynika z rozliczenia wykonania zadania, jakim była poprawa dowozu dzieci do szkół w Sochaczewie, zrealizowanego w latach 2009-2011. Projekt ten nie znalazł się na wcześniejszej liście rankingowej dotacji ze środków unijnych. Został rozliczony dopiero po wykonaniu zadania w całości. Otrzymana obecnie kwota dotacji to 1 468 703 złote. To pozwoliło gminie na spłatę 900 tysięcy kredytu.

Spłaty i inwestycje

Jednak mimo tego gmina potrzebuje funduszy na dalszą realizację swych zadań. W związku z tym zdecydowaliśmy się wnioskować o nowy kredyt długoterminowy w wysokości 500 tysięcy złotych na spłatę wcześniejszych zobowiązań, a bieżące zobowiązanie spłacić z podatków w latach 2017-2021 – zaznacza Alicja Ziółkowska, sekretarz gminy Sochaczew.

Zwiększony budżet pozwolił w tym roku na spore przesunięcia inwestycyjne. Zespół Szkół w Kątach dostał dodatkowo 148 700 złotych na zwiększone zadania remontowe. Tak więc cały koszt inwestycji przy rozbudowie i remoncie szkoły w Kątach zamknie się kwotą 3 665 700 złotych.

Jednocześnie skarbnik gminy zawnioskował o zmniejszenie o 52 tysiące złotych kosztów budowy strefowej przepompowni wody ze zbiornikami retencyjnymi w Czystem. Pieniądze te w urzędzie przesunięto na wydatki administracyjne, oświatę, bieżące remonty i inwestycje drogowe.

Nowym zadaniem, jeszcze w tym roku realizowanym, będzie przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów i Sielice. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018. W tym roku w budżecie gminy zarezerwowano na te inwestycje 450 tys. złotych. Całość zadania wyniesie ponad 2 mln złotych.

To największa i bardzo potrzebna inwestycja drogowa. W tym roku ruszy część zadań, a w przyszłym roku reszta inwestycji, czyli jej główne przedsięwzięcia – dodaje skarbnik gminy.

Radni jednogłośnie zaakceptowali przesunięcia budżetowe, zmiany w WPF oraz wniosek o zaciągnięcie kredytu przez gminę.

Zmiany przestrzenne

Ostatnimi przyjętymi przez radnych, były uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania dwóch wsi – Chodakówek (prawa strona drogi patrząc od Sochaczewa) oraz Kaźmierów.

W obu przypadkach korekty w tych planach zostały dokonane na wniosek mieszkańców gminy i wiążą się z możliwością zabudowy terenów pod budowę mieszkalną. Są to dość atrakcyjne inwestycyjnie tereny dla mieszkańców gminy – zaznaczyła Iwona Szlaga, inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Sochaczew.

Radni nie mieli obiekcji i jednogłośnie zaakceptowali obie uchwały. Tym samym wcześniejsze ustalenia na planach zagospodarowania przestrzennego zostały zmienione. Daje to możliwość pobudowania przy drogach atrakcyjnych turystycznie obiektów, o co zabiegali od dawna mieszkańcy obu wiosek.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*