Absolutorium w cieniu inwestycji

Sesja rady gminy Sochaczew, która odbyła się 27 czerwca, zdominowana była przez dwie sprawy – ocenę minionego roku wraz z udzieleniem absolutorium Mirosławowi Orlińskiemu, wójtowi gminy Sochaczew, za wykonanie gminnego budżetu, oraz planowanym i realizowanym inwestycjom. Radni jednogłośnie poparli wójta. Więcej dyskusji spowodowały plany inwestycyjne na najbliższe miesiące.

Miniony rok i obecny są bardzo trudne. To okres wzmożonych inwestycji, które właśnie realizujemy. Przede wszystkim największa, jaką są Odnawialne Źródła Energii, projekt realizowany z dotacji unijnej. Są też kończone i wdrażane inwestycje drogowe – wspomniał na początku Mirosław Orliński.

Pozytywnie, choć z debetem

Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła ubiegłoroczny budżet gminy Sochaczew pozytywnie. Po stronie dochodów w 2017 roku było 47 284 425,17 zł. Wydano 46 895 176 zł. Tak więc w wydatkach nie przekroczono stanu posiadanych środków. Jednak mimo to w gminie rok 2017 zakończono z zaległością wynikającą ze zobowiązań kredytowych i innych płatności gminy Sochaczew. Na 31 grudnia minionego roku było to 3 131 506 zł. Z tytułu niespłaconych kredytów jest to 2 932 966 zł. Jednak zadłużenie byłoby większe, gdyby gmina nie spłaciła 1 952 564 zł ze swych zobowiązań.

Tym samym RIO oceniło, że nie było żadnych nieprawidłowości w realizacji zadań budżetowych gminy i zawnioskowało o udzielenie absolutorium wójtowi. Radni poparli jednogłośnie wójta.

Szczególnie cieszy mnie to zaufanie nie tylko radnych, ale też sołtysów. To był trudny rok, nie tylko z powodu wprowadzania nowych, dużych inwestycji, ale też dla gminy szczególnym wyzwaniem było wprowadzanie reformy oświaty. Bez dobrej współpracy nie udałoby się tego osiągnąć. To nasz wspólny wysiłek – dziękował wójt Orliński.

Z kolei on wiele podziękowań odebrał od pracowników oświaty, którzy zaznaczyli, że bez sumiennego traktowania ich problemów przy realizacji nowej reformy oświaty, niewiele by zdziałali.

Korekty na inwestycje

Potem ruszono już do aktualnych zadań. Przede wszystkim dokonano korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przesunięć w obecnym budżecie wynikających z dotacji.

Zmiany dokonano też w sprawie rozbudowy i remontu Szkoły Podstawowej w Feliksowie. Inwestycja według planów miała być jednoroczna, ale zdecydowano się ją rozciągnąć na dwa lata. Wiąże się to z koniecznością dokonania zmian wynikających z wprowadzenia nowego prawa budowlanego. To dopasowanie do nowych przepisów przedłuża czas inwestycji i wymaga przesunięć finansowych. Cała inwestycja w Feliksowie ma kosztować około 2 600 000 zł. W tym roku zostaną wykonane prace za nieco ponad 1 mln zł, reszta środków w wysokości 1 560 000 zł przesunięta będzie na rok przyszły. Przebudowa szkolnej kotłowni w SP w Feliksowie ujęta została jako oddzielne zadanie za 1 300 000 zł.

Oszczędności z inwestycji na szkołę przeniesione zostają na budowę drogi na odcinku Rozlazów – Kąty (prawie 250 tys. zł) oraz inne inwestycje drogowe w gminie – Altanka, Czerwonka, dachowa, Kaźmierów.

Do tegorocznego budżetu wprowadzone będą też nowe dotacje. 14 czerwca gmina Sochaczew podpisała dwie nowe umowy. Po 20 tys. zł przeznaczono na oświetlenie i wyposażenie gminnej biblioteki w Kątach oraz remont dachu na OSP w Dachowej. Obie placówki dostaną po 10 tys. zł dofinansowania z budżetu wojewódzkiego. 15 czerwca podpisano też umowę na dofinansowanie dachu OSP w Janaszówku. Strażacy dostaną 23 742 zł, w tym 1275 zł odszkodowania za uszkodzenie jednego z gminnych słupów. Planowana jest też budowa oświetlenia w Kożuszkach Parceli, ale to zadanie sfinansuje Wojewódzki Zarząd Dróg Mazowieckich. Natomiast rozbudowa sieci wodociągowej na odcinkach Feliksów – Orły Cesin oraz Bronisławy – Rozlazłów – Kąty będzie sukcesywnie realizowana w miarę posiadanych środków finansowych. Na razie na to zaplanowano po 10 tys. zł.

– To zadanie ważne, bo wszyscy mieszkańcy muszą mieć sieć wodno-kanalizacyjną i na pewno będzie to wykonane – zapewniał Mirosław Orliński.

Tym samym planowane dochody w gminie Sochaczew po korekcie wyniosą 67 937 720,81 zł, a wydatki 73 717 345, 07 zł.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*