Trwaja remonty na powiatowych drogach

Nie kończy się sezon inwestycyjny na powiatowych drogach. Poza główną powiatowo-miejską inwestycją, dotyczącą kompleksowej przebudowy ulicy Trojanowskiej, prace prowadzone są również na innych trasach.

 Władzom powiatu zależy, aby kierowcy i piesi poruszali się po dobrych, a co najważniejsze, bezpiecznych drogach. Stąd na ile pozwalają środki budżetowe, na tyle wykonywane są remonty i modernizacje na wymagających najpilniejszej interwencji drogach.

Inwestycje w gminach

Aktualnie realizowane jest zadanie polegające na modernizacji drogi powiatowej Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra. Jest to drugi etap tej ważnej dla mieszkańców gminy Nowa Sucha inwestycji.

Przypomnijmy, pierwszy etap tego zadania wykonany został na odcinku 3,5 km, a do użytku oddano go rok temu. Teraz Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie czuwa nad pracami obejmującymi kolejne 4 km tej drogi. Wykonawcą robót jest firma P.H.U. „Prima” z Sochaczewa, a wartość zadania wynosi ok. 1,96 mln zł. Środki pochodzą z budżetu gminy Nowa Sucha i Powiatu Sochaczewskiego.

Zakres prac obejmuje w szczególności m.in. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do 6m, ułożenie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Oczywiście wykonane zostanie też oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie to jest kolejnym dowodem na bardzo dobrą współpracę samorządu powiatowego i poszczególnych gmin, dzięki czemu udaje się wykonać wiele bardzo potrzebnych prac dla dobra mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego.

Kolejna trwająca inwestycja dotyczy remontu drogi powiatowej Lubiejew – Kuznocin na odcinku 450 m. Prace prowadzi sochaczewska firma „Drog-Bet”. Koszt zadania wynosi ponad 178,8 tys. zł. Wykonywane jest wzmocnienie zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej gruzem betonowym. Prace obejmują też zaklinowanie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej i uzupełnienie poboczy kruszywem.

Obecnie powiat sochaczewski realizuje również zadanie o wartości ponad 308,5 tys. zł polegające na remoncie drogi powiatowej w miejscowości Mizerka o długości 250m oraz na odcinku Żylin – Mizerka o długości 1,15km. Na tej pierwszej części docelowo wzmocnione zostaną krawędzie istniejącej nawierzchni, zaklinowana będzie podbudowa drogi, ułożona zostanie warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego, a na koniec wykonawca – firma „Drog-Bet” z Sochaczewa – „wyleje” nową nawierzchnię asfaltową. Z kolei na odcinku Żylin – Mizerka po frezowaniu dotychczasowej nawierzchni, drogę pokryje nowa warstwa asfaltu. Termin ukończenia zadania na obu odcinkach to połowa października br.

Zakończono remonty

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Sewerynów – Koszajec”. Na półkilometrowym odcinku dokonano oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, a po wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, położona została warstwa ścieralna oraz warstwa wiążąca i wyrównawcza. Dzięki temu droga stała się dla kierowców znacznie bardziej bezpieczna i komfortowa. Wykonawcą zadania o wartości ponad 126,7 tys. zł było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rydmar” z Juliopola.

Przypomnijmy, nie tak dawno zakończył się drugi etap modernizacji blisko 1 km drogi powiatowej w gminie Teresin. Wykonawcą zadania dotyczącego przebudowy drogi łączącej Dębówkę z Zielonką była sochaczewska firma „Prima”. W ramach dwóch etapów roboty objęły m.in. rozbiórkę elementów istniejących zjazdów oraz frezowanie nawierzchni, ułożenie krawężnika po stronie istniejącego chodnika, podbudowę z kruszywa, dodatkową stabilizację jezdni, położenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonane zostały zjazdy na działki przyległe do drogi, oczyszczono i odmulono przydrożne rowy, a pobocza uzupełniono kruszywem.

Największe   zadanie

 Na zakończenie kilka słów o dobiegającej końca modernizacji ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie. Inwestycja, która realizowana jest ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz samorządów – miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego (łączny koszt wynosi 4 187 500 zł), to największe drogowe zadanie realizowane w tym roku.

Wykonano już wszystkie roboty związane z odwodnieniem drogi, kolizjami z istniejącą infrastrukturą podziemną i linią energetyczną, zakończono roboty brukarskie, ułożono dwie warstwy masy mineralno-bitumicznej na odcinku od zjazdu za blokiem Spółdzielni do skrzyżowania z ul. Okrężną, oraz za torami kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z ul. Łąkową. Trwają prace w zakresie robót związanych z podbudowami na pozostałych odcinkach, w celu ułożenia na nich warstw asfaltowych i nawierzchniowych na zatokach (kostki granitowej). Po ich wykonaniu będzie można przystąpić do ułożenia ostatniej warstwy ścieralnej na całej długości. Do wykonania pozostały ponadto prace na przejeździe kolejowym. Aktualnie wykonawca czeka na zamówione materiały (prefabrykaty). Niezwłocznie po ich otrzymaniu rozpocznie prace w tym zakresie. W istniejących aktualnie warunkach atmosferycznych, ulewnych deszczach, nieuniknione są przestoje, które częściowo spowalniają prace i powodują zmianę kolejności uprzednio zaplanowanych prac. Mimo problemów wynikających ze złych warunków atmosferycznych, wykonawca dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać terminu umownego – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe  w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*