Dzielna straż ogniowa

TERESIN W roku 2016 strażacy ochotnicy z gminy Teresin zanotowali mniej wyjazdów do pożarów, ale za to więcej do miejscowych zagrożeń w porównaniu do roku poprzedzającego. Najwięcej razy w akcjach brali udział franciszkanie z Niepokalanowa. Tak wynika ze sprawozdania za rok 2016 z działalności jednostek OSP, jakie Radzie Gminy przedstawił Dariusz Tartanus, podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

Przypomnijmy, na terenie gminy Teresin funkcjonuje siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – w Niepokalanowie, Paprotni, Szymanowie, Budkach Piaseckich, Skrzelewie, Mikołajewie i Teresinie.

Według sprawozdania łącznie zrzeszonych jest tu 296 (rok wcześniej było 288) członków, to o kilkunastu druhów więcej niż dwa lata temu. Co ciekawe, strażackie grono powiększyło się o kobiety, 42 druhny to o sześć więcej niż rok wcześniej. Mundur przyciąga też młodzież, to bardzo cieszy. Stan liczebny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poprawił się o 29 osób i w roku 2016 wynosił już 69 druhów. Ponadto w jednostkach jest 38 członków wspierających (w roku 2015 – 36) i 21członków honorowych (20). Taka ekipa z pewnością jest gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców gminy Teresin. Zresztą lokalna społeczność na każdym kroku podkreśla fakt, że na strażaków z OSP liczyć można zawsze. Podobnie jak samorząd gminny, który ceni sobie współpracę ze strażackimi jednostkami i na odwrót.
Strażacy z tutejszych OSP nie narzekają na brak pracy. W myśl swojego hasła przewodniego „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” są niezwykle zaangażowani się w działania zarówno stricte ratownicze jak i inne na rzecz lokalnego środowiska.

– Jesteśmy jedną z niewielu gmin z terenu powiatów podlegających pod Biuro Terenowe Związku OSP RP w Płocku, gdzie sto procent jednostek OSP brało udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – mówił dh Dariusz Tartanus.

W 2016 roku strażacy z gminy Teresin 70 razy wyjeżdżali do pożarów, co w porównaniu do okresu poprzedzającego oznacza spadek o 14 wyjazdów. Jednak jeśli chodzi już o udział w zabezpieczeniu miejscowych zagrożeń to ta liczba wzrosła z 84 na 133, w tym 120 z nich były o charakterze lokalnym. Mówiąc o miejscowych zagrożeniach, na myśli mamy zdarzenia spowodowane m.in. silnymi wiatrami, przyborem wód, opadami atmosferycznymi, jak również zdarzenia w komunikacji drogowej, kolejowej, zagrożenia chemiczne, ekologiczne itp.

Można powiedzieć, że dobrą wiadomością jest taka, że zmalała też liczba wyjazdów do fałszywych alarmów, z 50 w 2015 roku do 34 w kolejnym roku. Ważne, że żadne z nich nie było zarejestrowane jako złośliwe, lecz wynikało albo z zadziałania instalacji przeciwpożarowych (22), albo były to alarmy w tzw. dobrej wierze (12). Łącznie w okresie sprawozdawczym druhowie z terenu gminy wyjeżdżali do akcji 237 razy, co stanowiło ponad 17% wszystkich wyjazdów jednostek z całego powiatu sochaczewskiego.

W roku 2016 mieszkańcy gminy Teresin oraz osoby spoza gminy, u których wystąpiły zdarzenia, ponieśli w wyniku pożarów szacunkowe straty w wysokości 622 tys. zł, natomiast szacunkowa wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzonych przez strażaków działań ratowniczych oscylowała w granicach 2,3 mln zł.
Najwięcej wyjazdów w okresie sprawozdawczym, bo aż 153 zanotowała jednostka z Niepokalanowa i liczba ta wzrosła z poprzednim rokiem o 20, a w porównaniu do 2014 aż o 52. Z kolei OSP Paprotnia wyjeżdżała do akcji 131 razy, w roku 2015 było to 100 alarmów. Te dwie jednostki przodują też w liczbie wyjazdów jeśli chodzi o pozostałe OSP z terenu powiatu sochaczewskiego. Obie należą też do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przypomnijmy, jest to system, który powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze w tym właśnie Ochotnicze Straże Pożarne.

Jeśli chodzi o liczbę wyjazdów pozostałych jednostek z terenu gminy Teresin, to warto wymienić OSP Teresin, która w 2016 roku (33 wyjazdy) wraz z Szymanowem i Budkami Piaseckimi (po 23 wyjazdy) uplasowały się też na czele statystyki powiatowej w zestawieniu wyjazdów jednostek OSP spoza systemu KSRG. Z kolei OSP Mikołajew wzywany był w 2016 roku do 5 wyjazdów, a OSP Skrzelew do 3. Pamiętać jednak należy, że zróżnicowanie wyjazdów jest spowodowane specyfiką wyposażenia poszczególnych jednostek jak i alarmowania poszczególnych OSP przez Powiatowe Stanowisko Kierowania.

Marcin Odolczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*